نکات مهم زیست گیاهی

۱- گیاهان سبز برای تولید کنندگی (فتوسنتز) نیاز به جذب مواد معدنی و آب از طریق ریشه و کربن دی اکسید ا زطریق برگ دارند.

۲- راه های جذب کربن دی اکسید : ۱) از طریق روزنه ها از هوا 

                                           ۲)با حل شدن در آب به شکل بی کربنات توسط برگ یا ریشه

۳- اجزای خاک : ۱) مواد آلی ( هوموس) فوائد: ۱) بار منفی مواد اسیدی جذب بار های مثبت

                                                             ۲) اسفنجی کردن خاک و نفوذ بهتر ریشه

                   ۲) مواد معدنی ( حاصل هوازدگی فیزیکی و شیمیایی)

                     ۳) میکرواورگانیسم ها ( باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن ، ریزوبیوم ها و سیانو باکتریها و…)

جذب مواد معدنی در خاک :

۱- جذب نیتروژن : یون آمونیوم نیتروژن مورد نیاز گیاهان را برای سنتز آمینو اسید ها و نوکلئوتیدها فراهم می کند. این یون از طریق این میکرو اورگانیسم ها تامین می شود :

  ۱- باکتری های تثبیت کننده نیتروژن هوا را مستقیما به یون آمونیوم تبدیل می کنند.

  ۲- باکتریهای تجزیه کننده از پروتئین های موجوددراجساد سایر جانداران آمونیاک تولیدکرده و این ماده ی سمی تبدیل به یون آمونیوم شده جذب ریشه می گردد .

  ۳- باکتری های شوره گذار ( نیترات ساز ) نیتروژن هوا را گرفته و به یون محلول در آب نیترات تبدیل کرده گیاهان این یون را جذب و پس از تبدیل به آمونیوم بکار می بندند.

  ۲ – جذب فسفر : یون فسفات فسفر مورد نیاز گیاهان را فراهم می نماید اما چون با برخی مواد معدنی خاک واکنش داده متصل می شود برای گیاه غیر قابل دسترس است گیاهان با گسترش ریشه هاو تارهای کشنده جذبشان را افزایش می دهند.

بهبود خاک از طزیق افزودن کود ، انواع کود : ۱) کودآلی ( بقایای در حال تجزیه ی جانداران):

مزایا : ۱ -مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کند .

        ۲ -مصرف زیاد آن چون طبیعی است آسیب  کمتری دارد .

معایب : احتمال آلودگی به عوامل بیماریزا دارد .

                                                        ۲) کود شیمیایی:

مزایا:  عناصر معدنی را سریع و به راحتی به گیاه می رساند .

معایب : ۱ – تخریب بافت خاک 

           ۲ – آلودگی آب ها در اثر شسته شدن و رشد سریع باکتریها و جلبک ها و جلوگیری از نفوذ اکسیژن و نور و مرگ و میر جانوران آبزی .

                                                        ۳) کود زیستی : ( باکتریهای مفید ) 

مزایا: ۱ – افزایش مواد معدنی خاک

       ۲ – استفاده ی ساده و کم هزینه 

       ۳ – همراهی با کود های شیمیایی بدون معایب آنها 

مضرات افزایش برخی مواد معدنی: ( مسمومیت خاک و عدم رشد گیاهان )

مقاومت برخی گیاهان : 

۱ – نوعی سرخس : ذخیره ی آرسنیک 

۲ – گل ادریسی : ذخیره ی آلومینیوم ( به دلیل تجمع آلومینیوم  در خاکهای اسیدی گل ها آبی و در خاکهای خنثی و قلیایی گلها صورتی رنگ می شوند.)

۳ – جذب نمک توسط برخی گیاهان و کاهش شوری خاک.

شاداب و سرحال باشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شماره تماس: ۰۹۱۹۲۰۱۲۵۴۲