سلول شناسی، کلیاتی در مورد سیتولوژی در عالم حیات

سلول

کلیاتی در مورد سیتولوژی (سلول شناسی)در عالم حیات

بطور کلی در عالم حیات دو نوع سلول وجود دارد :

۱- سلول های پرو کاریوت

باکتری ها که هسته ی سازمان یافته ندارند.

۲- سلول های یو کاریوت

آغازیان ، قارچ ها، گیاهان و جانوران که دارای هسته ی سازمان یافته ای هستند.

پس با این تقسیم بندی باید تکلیف دو مطلب رو روشن کنیم :

۱ – اجزای اصلی سلول چیست؟ غشا (پلاسمالما)، سیتوپلاسم (سیتوسل و اندامکها)و هسته 

یعنی هر پنج گروه جانداران که در بالا نام بردیم . حتما در واحد ساختاری پیکرشان این سه جز را دارند. هسته در یو کاریوت ها به دلیل اینکه دارای غشا میباشدسازمانیافته است .

۲ – مفهوم سازمان یافتگی چیست ؟ هسته ی سازمان یافته دارای پنج ویژگی  است :

                                    ۱- دارای غشای دو لایه ی منفذ دار می باشد. 

                                    ۲- دارای شیره ی هسته است. که تقریبا شبیه سیتوپلاسم است اما کمی غلیظ تر می باشد.

                                    ۳- دارای یک یا چند  هستک است ،که برای سلول ریبوزوم می سازد .

                                    ۴- دارای اسکلت هسته ای از جنس ریز رشته .(میکرو فیلامنت ) و ریزلوله (میکرو توبول ) است که به هسته شکل میدهد.

                                    ۵- . بالاخره مهمترین بخش هسته کروماتین است . که در واقع شبکه ای در هم از رشته های کروموزومی است . ژنها قطعات خاصی از این کروموزوم ها هستند.در واقع صفاتی که ما از والدین به ارث می بریم ناشی از انتقال همین عوامل در فرآیند لقاح است .

در سیتو پلاسم زمینه ی مایع را که حالتی بین مایع و نیمه جامد دارد (شبیه سفیده ی تخم مرغ) سیتوسل می نامیم.اندامکها (organeles) اجزای غشادار درون سیتوپلاسمی هستند .هر یک از اندامکها وظیفه ی خاصی در سلول بر عهده دارند.از اندامکهای مهم غشادار میتوان شبکه ی آندوپلاسمی را نام برد .همچنین جسم گلژی و لیزوزوم اندامکهای مهمی به شمار میآیند.میتوکندری در همه ی سلولها و کلروپلاست در سلولهای گیاهی و برخی از آغازیان به همراه هسته جزو اندامکهای دوغشایی هستند.

این خلاصه ای از بحث سلول شناسی است که میتوانید بررسی بیشتر آنرا در فصل اول زیست دهم مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شماره تماس: ۰۹۱۹۲۰۱۲۵۴۲